Perła Karkonoszy, Karpacz
Tło bannera

Regulamin

01 paź 23
02 paź 23
Zrób prezent

Regulamin

 1. Pokój w Perle Karkonoszy wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu. w sezonie wysokim możliwość późniejszego rozpoczęcia doby najpóźniej od godz. 16.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. W przypadku nie pojawienia się do godz. 16:00 i nie poinformowania recepcji Perły Karkonoszy o późniejszym przyjeździe, rezerwacja może zostać anulowana.
 5. Perła Karkonoszy uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Perła Karkonoszy ma obowiązek zapewnić: * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, * profesjonalną i uprzejmą obsługę, * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń w przypadku zgłoszenia tego do recepcji, * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 7. Na życzenie gościa Perła Karkonoszy świadczy nieodpłatnie następujące usługi: * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, * budzenie o wyznaczonej godzinie, * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 8. Perła Karkonoszy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Perła Karkonoszy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Perła Karkonoszy powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.  
 13. Osoby nie zameldowane w Perle Karkonoszy mogą przebywać w pokoju od godziny 10.00 do 22.00.
 14. W celu zapewnienia wszystkim Gościom bezpieczeństwa i spokojnego pobytu, cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00.  
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 16. Perła Karkonoszy objęta jest zakazem palenia. Niezastosowanie się do zakazu, spowoduje obciążenie rachunku Gościa o koszt do 1000 zł oraz ewentualne koszty zniszczeń i koszty unieruchomienia pokoju.
 17. Na terenie Perły Karkonoszy i wokół obiektu z wyłączeniem pokoi obowiązuje zakaz spożywania alkoholu nie zakupionego w barze hotelowym .Złamanie tego zakazu wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł za każdorazowe jego złamanie
 18. Perła Karkonoszy może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości, szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Perle Karkonoszy albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt, w przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te rzeczy przez dwa miesiące.
 20. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku. Pozostała część kwoty jest płatna najpóźniej w dniu przyjazdu. Zadatek wynosi 40% wartości pobytu. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna, z wyłączeniem Pakietów Specjalnych w przypadku których Anulacja Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna oraz pakietów świątecznych która nastąpi najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna . Perła Karkonoszy zobowiązana jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku.
 21. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 10 dni przed datą przyjazdu i poniżej 21 dni w przypadku Pakietów Specjalnych oraz poniżej 30 dni w przypadku pakietów świątecznych zadatek jest bezzwrotny i pozostaje w Perle. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej zadatku.
 22. Zmiany terminu pobytu można dokonać na 14 dni przed datą przyjazdu z wyłączeniem pakietów specjalnych przygotowanych na Święta oraz Długie Weekendy. Przy specjalnych pakietach zmiany terminu pobytu można dokonać na 21 dni przed datą przyjazdu.
 23. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Voucherów Kwotowych i Voucherów Pakietowych.
 24. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo - Voucher nie może być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów w zakresie wybranej przez Osobę Zamawiającą kwoty.
 25. Voucher wystawia się na określoną kwotę lub pakiet oraz na określony termin do wykorzystania. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany wybranego terminu voucher'a najpóźniej 10 dni przed datą przyjazdu.
 26. Kwota Vouchera nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 27. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie Vouchera przez Obdarowanego nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Perły Karkonoszy.
 28. Perła Karkonoszy nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.
 29. Skrócenie pobytu może spowodować zmianę cen wg. cennika* (z wyłączeniem pakietów). Za każdą rozpoczętą dobę pobierana jest opłata za pełną dobę. Przy rezygnacji z części pobytu za każdą zamówioną dobę lecz niewykorzystaną i nierozpoczętą naliczana jest opłata w wysokości 40% wartości każdej niewykorzystanej, nie rozpoczętej doby.
 30. Pakiety pobytowe nie podlegają skróceniu i tym samym zwrotom wpłaty.
 31. Z komputera, dostępnego dla gości w holu, mogą korzystać osoby dorosłe, lub dzieci pod nadzorem opiekunów.
 32. Brama wjazdowa jest zamykana w godzinach 23:00 do 7:00.
 33. Perła Karkonoszy zastrzega sobie możliwość zmiany cen zawartych w cenniku.
 34. W przypadku mniejszej ilości gości dopuszcza się inne godziny otwarcia restauracji i kompleksu spa.
 35. Perła Karkonoszy nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie systemów informatycznych obsługujących system rezerwacji i problemy z tego wynikłe.
 36. Perła Karkonoszy i teren wokół są monitorowane.
 37. Dodatkowo częścią podanego regulaminu są Regulamin rezerwaci on-line i anulacji on-line oraz Polityka Prywatności.
 38. Pozostałe kwestie reguluje kodeks postępowania cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem usług podlegają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Perły Karkonoszy.
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij