Perła Karkonoszy, Karpacz
Tło bannera

Regulamin rezerwacji i anulacji online

01 kwi 23
02 kwi 23
Zrób prezent

Regulamin

Regulamin rezerwacji on-line i anulacji on-line

Firma: Perła Karkonoszy Adrian Strychar ul. Konstytucji 3 Maja 59a, 58-540 Karpacz NIP: 611-276-98-32

Oddział: Perła Karkonoszy ul. Konstytucji 3 Maja 59a, 58-540 Karpacz

Zasady rezerwacji:

I. Proces Rezerwacji Online Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
 3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
 4. Perła Karkonoszy nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie systemów informatycznych obsługujących system rezerwacji i problemy z tego wynikłe.
 5. Po uzupełnieniu danych Klient może podać dane karty kredytowej lub dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:
  * kartą kredytową poprzez system dotpay (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
  * Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24, dotpay)
  * standardowym przelewem bankowym (*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.*)
  • Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zadatku poprzez System Obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek oraz kwotę do dopłaty na miejscu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca na miejscu. Jako podstawę wpłaty zadatek oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.
  • W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później ) - Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji Perły Karkonoszy celem pełnego rozliczenia.
  • W przypadku podania danych karty kredytowej obiekt pobiera z karty środki (zadatek wynoszący 30% całkowitego kosztu pobytu lub 50% kosztów pobytu w przypadku Pakietów Specjalnych) celem potwierdzenia rezerwacji. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna, z wyłączeniem Pakietów Specjalnych w przypadku których Anulacja Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna oraz pakietów świątecznych która nastąpi najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna. Perła zobowiązana jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 10 dni przed datą przyjazdu i poniżej 21 dni w przypadku Pakietów Specjalnych oraz 30 dni w przypadku pakietów świątecznych obiekt dokona zatrzymania ściągniętych środków, które są w tej sytuacji bezzwrotne.
 6. Oferta bezzwrotna nie podlega zwrotowi.

Ia. Rezerwacje Na Zapytanie

 1. W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty zadatku. Klient może wpłacić zadatek kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zadatku. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

 1. Klient wpłaca wyliczony Zadatek w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Perły.
 2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
 3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna, z wyłączeniem Pakietów Specjalnych w przypadku których Anulacja Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna oraz pakietów świątecznych która nastąpi najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatna . Pałac zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku.
 4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 10 dni przed datą przyjazdu i poniżej 21 dni w przypadku Pakietów Specjalnych oraz poniżej 30 dni w przypadku pakietów świątecznych zadatek jest bezzwrotny i pozostaje w obiekcie. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej zadatku.

III. Ustalenia Końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Perła nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pay
 3. Perła oraz firma obsługująca serwis rezerwacji on-line nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

IV. Dane Osobowe

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez obiekt Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z polityką prywatności i właściwymi przepisami prawa.

V. Dodatkowe informacje i regulaminy

 1. Dodatkowo częścią podanego regulaminu są Regulamin Perły Karkonoszy oraz Polityka Prywatności.

VI. Akceptacja Regulaminu

 1. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone.
 2. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.
 3. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa  uprawnienia przysługujące Gościom w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 4.  Reklamacja powinna być złożona w recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień, co umożliwi pracownikom poprawę w standardzie świadczonych usług lub przesłana listem poleconym na adres Perły Karkonoszy niezwłocznie po zakończeniu pobytu.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • dane Gościa i numer pokoju jeżeli reklamacja dotyczy pokoju,
  • przedmiot reklamacji i żądanie objęte reklamacją,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Jeżeli Perła Karkonoszy bezzwłocznie nie usunie zgłaszanych przez Gościa zastrzeżeń, wówczas Perła Karkonoszy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. Ponadto, Perła Karkonoszy informuje o możliwości skorzystania z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij